Tradició excursionista

Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana. Abril de 1883.

S'utilitza l'ortografia de l'època: "Per altra part, se llegeix a El Constitucional de Girona: Gracias á una felis casualitat, ha sigut descoberta prop del poble de Serra Engarceran (Castelló) una magnífica cova, que está sent visitada y admirada per molta gent. Es lo cas que, fa pochs días, uns cassadors ficáren la fura en un cau ahont s'havía amagat un cunil, y com esperéssen molt temps y no sortía ni l' cunill ni la fura, comensáren a aixamplar lo cau: y qual no seria sa sorpresa  al trobarse breus moments despres de comensat l'engrandiment, ab una gran plasseta en l'interior de la montanya, sembrada per tot arreu de magnífichs y variats exemplars d'estalactitas y estalagmitas."


3 comentaris:

  1. Quina meravella de portal! Quan hi ha persones amb imaginació, amb il·lusió, aleshores els pobles emergeixen amb ímpetu, com a exemples que il·luminen la societat.

    ResponElimina
  2. Moltíssimes gràcies Vicent! Continuarem imaginant amb il·lusió.

    ResponElimina