16/6/15

I CONCURS FOTOGRAFIA 2015 bases

 1. La temàtica de les fotografies ha de girat al voltant de La Serra d'en Galceran i per tant han d' aparèixer elements identificadors del poble o terme.

2. Podran participar-hi tots els fotògrafs i fotògrafes que ho desitgen amb una única fotografia per persona.

3. Les fotografies podran ser efectuades en qualsevol tipus de tècnica i tindrà una mesura d'un mínim de 25 x 30 cm. i un màxim de 35,5 x 40 cm.

4. L' organització de la Fira d'Esport i Turisme de Muntanya concedirà un únic premi de 150 euros.

5. La fotografia s'haurà d'entregar sense firma, totalment cobert, amb un lema escrit per la banda de darrere i amb un sobre que portarà apuntat el lema per la part de fora i a l'interior les senyes del autor/a (Esmentar la tècnica emprada, nom, cognoms, domicili , DNI, Població de residència i telèfon ) .Les fotografies es presentaran sobre una base dura i en CD. Si l' entrega s'efectua per correu, ha de constar la data i hora de l'enviament sense cap tipus d'identificació.

6. El plaç d'entrega de les fotografies del concurs finalitzarà el 6 de juliol de 2015 i s'exposaran durant la VII Fira d'Esport i Turisme de Muntanya en l'ajuntament de La Serra d'en Galceran. La resolució del jurat es donarà a conèixer la ultima setmana de juliol i el premi s'entregarà en l'exposició que es celebrarà en setembre de 2015 a Castelló ,on ja figurara el nom dels autors de les fotografies junt a les fotografies (lloc i data per determinar).

7. El Jurat estarà format per personalitats relacionades amb l'àmbit del municipi, la muntanya i la fotografia.

- HI HAURÀ UNA ÚNICA MENCIÓ ESPECIAL PER VOTACIÓ POPULAR (la gent que visite l'exposició durant la fira podrà votar la foto que més li agrade en una urna que estarà disponible en l' ajuntament), el resultat es donarà a conèixer després del sorteig del diumenge 12 de juliol a les 19:30h.

8. L'autor/a de l'obra guanyadora atorgara a l' organització de la Fira d'Esport i Turisme de Muntanya el lliure procedir a la seua reproducció, distribució i comunicació pública.

9. La devolució de les fotos : Els treballs no premiats es podran retirar on van ser depositats 15 dies desprès de l'exposició realitzada en Castelló en setembre de 2015. Passat el plaç, L'organització de la Fira d'Esport i Turisme de Muntanya podrà donar l'us que considere més oportú.

*L'organització es reserva el dret de declarar desert, o suspendre, el concurs, en el cas que circumstàncies extremes així ho aconsellen. Qualsevol dubte no previst serà resolt per l’Organització. El fet de participar-hi implica l’acceptació implícita d’aquestes bases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada