25/7/14

Visites guiades gratuites: La Nevera

Durant la Fira us recomanem visitar la nevera de la Serra.

Tot el mes d'Agost podeu disfrutar de visites guiades gratuites pel nostre municipi.  Per a concertar les visites posseu-vos en contacte amb NaturSerra:
Telèfon: 650035002
e-mail: naturserra@hotmail.com
Pàgina web

La Nevera de la Serra restaurada
Si arribem a la Serra d’En Galceran per la carretera dels Rosildos, trobarem a l’entrada del poble una font amb un abeurador. Situats en aquest indret, ens dirigirem cap al carrer de baix, on a uns 100 m, enfront d’una barana metàl·lica que trau el cap al barranc, a mà esquerra, veurem una paret amb una petitareixata a nivell de terra, que té l’aspecte de depòsit d’aigua. Som a la nevera de la Serra, a 750 m d’altitud, una de les més ben conservades de la província de Castelló.
Interior de la nevera
Aquest depòsit, orientat cap al N, té una profunditat de 5’9 m des del nivell actual de la porta. Aquesta porta lateral, que mira cap al N, va ser transformada l’any 1977, juntament amb la resta de la nevera, que va ser reconvertida en depòsit d’aigua municipal. La porta, en ser parcialment tapiada i passar de tenir una altura d’1´4 m a la meitat, 0´7 m, va atényer el nivell actual del carrer i, per aquest espai reomplit, es van introduir les canonades que canalitzaven l’aigua des de l’exterior. Així mateix, es va acoblar una escala de ferro per a accedir al fons del pou, la qual substituïa les lloses de pedra planes, encara visibles a la part inferior de la porta lateral, que permetien antigament l’accés al pou. També va ser lluïda amb algeps la paret interior del pou fins al nivell antic de la porta i, fins i tot, arrebossada amb morter fins a una altura de 0´6 m per damunt de la porta.
La porta lateral, d’1´4 m d’altura abans de la transformació, té una amplària de 0´65 m a la part interior i 0´85 a la part exterior; pel que fa al mur del pou, de maçoneria de pedra travada amb morter, té una amplària de 0´9 m.
 L'exterior de la Nevera ha estat recentment restaurat per l'Ajuntament de la Serra d'en Galceran.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada